Jak stworzyć CV, które pomoże Ci zdobyć pracę?

 1. Wybierz ofertę pracy

Wszyscy rekruterzy mają takie same wymagania co do CV – dokument musi być adekwatny do oferty pracy. Dlatego Twój wniosek musi być kompletny, a ważne informacje muszą być umieszczone w odpowiednich sekcjach.

W CV proszę podać inne dane osobowe:

Dane osobowe i kontaktowe – umieszczone w nagłówku: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail i stanowisko.
Podsumowanie zawodowe – krótki opis profilu kandydata. Należy go umieścić na górze CV.
Doświadczenie zawodowe – musi zawierać nazwy firm i stanowisk, daty zatrudnienia, wykonywane obowiązki i osiągnięcia.
Umiejętności – warto podzielić listę umiejętności na miękkie i twarde, wymieniając specjalistyczne umiejętności, którymi interesuje się pracodawca.
Edukacja – w tej sekcji należy skupić się na edukacji istotnej dla stanowiska, które Cię interesuje, lub wymagań oferty pracy.
Kursy, szkolenia i certyfikaty – pokaż pracodawcy, że kontynuujesz naukę i posiadasz kwalifikacje niezbędne do wykonywania pracy.
Zainteresowania – dziesięć elementów, które powinny znaleźć się w Twoim CV, np. praca lub Twoje ulubione. Ciekawe zainteresowania wiele mówią o kandydacie.
Klauzula CV – zgoda na przetwarzanie danych osobowych, która jest obowiązkowym elementem CV w Polsce.
Porady:

 1. Dostosuj swoje CV do stanowiska, o które się ubiegasz

Pisząc CV, pamiętaj o podkreśleniu doświadczenia i umiejętności istotnych dla stanowiska, na które aplikujesz. Powielanie i wysyłanie tego samego CV może wywołać wrażenie lekceważącego podejścia do rekrutacji i wprowadzić rekrutera w błąd.

 1. Podkreśl konkretne umiejętności oraz ukończone szkolenia i kursy

Wyeksponowanie konkretnych umiejętności oraz ukończonych szkoleń i kursów to ogromna zaleta dobrze przygotowanego CV. Dobrym pomysłem jest podkreślenie umiejętności, które są najbardziej istotne na danym stanowisku. W przypadku znajomości języków np. należy podać poziom znajomości języka, najlepiej poparty certyfikatami. Opisując odbyte kursy i szkolenia, warto w pierwszej kolejności wymienić te, które mogą przydać się na stanowisku, na które aplikujesz.

 1. Stosuj odwróconą chronologię

W CV najczęściej stosuje się odwróconą chronologię wydarzeń. Zacznijmy od opisania ostatniego doświadczenia zawodowego. To samo tyczy się części edukacyjnej, m.in. studia podyplomowe należy uplasować przed tytułem magistra. Warto, aby zastosowana w CV odwrotna chronologia była zgodna z naszym profesjonalnym wizerunkiem w Internecie oraz opisami naszych doświadczeń, które publikujemy na takich portalach jak LinkedIn czy Goldenline.

 1. Przejrzysty dokument

Przed wysłaniem aplikacji sprawdź dokładnie dokument. Zwróć szczególną uwagę na literówki, błędy ortograficzne i stylistyczne. Inne ważne cechy czytelnego CV to: estetyka układu dokumentu, schludność i przejrzystość, a także spójność elementów, tj. czcionka, odstępy itp. Rekruterzy potrzebują prostych i czytelnych CV. Kreatywne CV, zawierające nadmierną ozdobę graficzną, są często odrzucane przez rekruterów jako nieczytelne.

 1. Dołącz zdjęcie

Zdjęcie zazwyczaj nie jest wymagane, jednak odpowiednio umieszczone w CV zawsze przyciąga większą uwagę i sprawia, że kandydat bardziej zapada w pamięć. Pamiętaj, że zdjęcie powinno być umieszczone w prawym górnym rogu CV i przedstawiać kompetentnego kandydata o aktualnym wyglądzie. Zdjęcia w CV powinny być formalne i eleganckie. Odpowiedni strój, fryzura i format zdjęcia tworzą pierwsze wrażenie, które może, ale nie musi, doprowadzić do indywidualnej rozmowy z pracodawcą. Niedopuszczalne są luźne, swobodne zdjęcia, takie jak zdjęcia z wakacji lub selfie.

 1. Zainteresowania i hobby

Tworząc CV, tej sekcji nie należy lekceważyć. Pozostawienie pustego lub niejasnego (np. książki, sport, muzyka) nie jest dobrym rozwiązaniem. Możesz na przykład rozszerzyć tę sekcję o konkretne rodzaje książek, które czytasz, a sport o dyscypliny, które najbardziej Cię interesują. Pracodawca zawsze będzie zwracał większą uwagę na osoby z pasjami i różnorodnymi zainteresowaniami.

 1. Dokładność danych kontaktowych

Twoje podstawowe dane osobowe powinny być takie, jakie widnieją na Twoim dowodzie osobistym (bez pseudonimów, zdrobnień lub innych imion). Bardzo ważnym aspektem rekrutacji jest możliwość kontaktu z kandydatem zarówno telefonicznie, jak i mailowo.

Dlatego upewnij się, że Twój numer telefonu jest aktualny i dokładny, a adres e-mail to Twoje imię i nazwisko.

 1. Klauzula prywatności

Klauzula prywatności to bardzo ważna informacja, którą należy uwzględnić w CV. Brak tej klauzuli może sprawić, że nasze CV stanie się bezużyteczne i nie będzie możliwości wzięcia udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym. Na końcu dokumentu należy umieścić klauzulę prywatności: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV przez firmę SMART-HR z siedzibą w Katowicach dla celów związanych

d do procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000). Wyrażam również zgodę na udostępnienie moich danych osobowych potencjalnym pracodawcom oraz innym podmiotom związanym z procesem rekrutacji. Przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 1. Format i nazwa pliku

W nazwie akt zawodowych składanego CV należy podać imię i nazwisko kandydata oraz nazwę firmy, do której przesyła on aplikację. Plik CV należy zapisać w formacie pdf ze względu na różnorodność aplikacji tekstowych. Tylko w ten sposób możesz mieć pewność, że pracodawca przeczyta CV w chwili jego przesłania.

 1. Długość CV

Istnieje błędny pogląd, że CV nie powinno być dłuższe niż jedna strona A4. W rezultacie kandydaci często podejmują niepotrzebne wysiłki, aby skrócić swoje CV. Długość CV zależy od: profilu firmy, do której aplikujesz, Twojego doświadczenia zawodowego i wykształcenia.

Leave a Comment